Tag Archives: orange pi zero

Orange Pi Zero Wifi kikapcsolása

nano /etc/modules Majd a xradio_wlan sorokat ki kell kommentezni.

Posted in Orange Pi | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment