MQTT topicból MySQL adatbázisba írás NodeRED seítségével.

A node amit használok https://flows.nodered.org/node/node-red-node-mysql

[
  {
    "id": "16455bcd.24a21c",
    "type": "tab",
    "label": "Kazankapcsolas",
    "disabled": false,
    "info": ""
  },
  {
    "id": "2e13afda.2cf398",
    "type": "function",
    "z": "16455bcd.24a21c",
    "name": "MySQL írás",
    "func": "allapota = msg.payload\nmsg.topic = \"INSERT INTO kazan ( `allapot`) VALUES ( \"+ allapota+\");\"\nreturn msg;\n\n",
    "outputs": 1,
    "noerr": 0,
    "x": 331,
    "y": 61,
    "wires": [
      [
        "80d7adf3.4fdbd"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "80d7adf3.4fdbd",
    "type": "mysql",
    "z": "16455bcd.24a21c",
    "mydb": "598d2bb1.1d97fc",
    "name": "",
    "x": 590,
    "y": 57,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "5736ad2f.2d1054",
    "type": "mqtt in",
    "z": "16455bcd.24a21c",
    "name": "",
    "topic": "kazan_kapcsolas_szamlalo/kazan_kapcsolasok_szama/allapot",
    "qos": "2",
    "datatype": "auto",
    "broker": "53bd5c09.14a054",
    "x": 239,
    "y": 162,
    "wires": [
      [
        "2e13afda.2cf398"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "598d2bb1.1d97fc",
    "type": "MySQLdatabase",
    "z": "",
    "host": "localhost",
    "port": "3306",
    "db": "kazankapcsolas",
    "tz": ""
  },
  {
    "id": "53bd5c09.14a054",
    "type": "mqtt-broker",
    "z": "",
    "name": "",
    "broker": "127.0.0.1",
    "port": "1883",
    "clientid": "",
    "usetls": false,
    "compatmode": true,
    "keepalive": "60",
    "cleansession": true,
    "birthTopic": "",
    "birthQos": "0",
    "birthPayload": "",
    "closeTopic": "",
    "closeQos": "0",
    "closePayload": "",
    "willTopic": "",
    "willQos": "0",
    "willPayload": ""
  }
]
Posted in NodeRed, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

SonOff Tasmota szenzor adatok továbbítása MQTT-n NodeRed segítségével.

SonOff kapcsolóra csatlakoztatva van egy AM2301(DHT22) szenzor. MQTT-n küldi erről az adatokat. NodeRed segítségel ezeket tovább küldjük Thingspeak csatornánkra szintén MQTT-n keresztül. Az API-ról leírás: https://www.mathworks.com/help/thingspeak/mqtt-api.html

[{"id":"98fdf049.93d28","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":true,"info":""},
{"id":"70b9218c.b994d","type":"json","z":"98fdf049.93d28","name":"JSON Parse","property":"payload.AM2301","action":"obj","pretty":false,"x":179,"y":128,"wires":[["f28a7c8c.fc1ab","18b36a.7f9e4497"]]},
{"id":"f28a7c8c.fc1ab","type":"function","z":"98fdf049.93d28","name":"paratartalom kinyerese","func":"var para= {\"payload\":msg.payload.AM2301.Humidity.toString().slice(0,10)};\n\nreturn para","outputs":1,"noerr":0,"x":213,"y":228,"wires":[["aec9009c.987838"]]},{"id":"4929f906.23c438","type":"mqtt in","z":"98fdf049.93d28","name":"","topic":"tele/furdoszobaventi/SENSOR","qos":"2","datatype":"json","broker":"53bd5c09.14a054","x":198.5,"y":52,"wires":[["70b9218c.b994d"]]},{"id":"aec9009c.987838","type":"template","z":"98fdf049.93d28","name":"paratartalom formazas","field":"para","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"{{payload}}","output":"str","x":464.5,"y":202,"wires":[["a6c89606.d4dad8"]]},{"id":"dfbfd217.2a42a","type":"debug","z":"98fdf049.93d28","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":742.5,"y":190,"wires":[]},{"id":"a165e3e2.88a6b","type":"template","z":"98fdf049.93d28","name":"homerseklet formazasa","field":"home","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"{{payload}}","output":"str","x":469.5,"y":261,"wires":[["f5ae03dd.de237","428b14ed.d480ec"]]},{"id":"f5ae03dd.de237","type":"debug","z":"98fdf049.93d28","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":742.5,"y":256,"wires":[]},{"id":"428b14ed.d480ec","type":"mqtt out","z":"98fdf049.93d28","name":"","topic":"channels/csatornaidide/publish/fields/field4/writekeyide","qos":"","retain":"","broker":"1ffe407d.7fa008","x":658.5,"y":342,"wires":[]},{"id":"5fff7e7b.6d0b4","type":"mqtt out","z":"98fdf049.93d28","name":"","topic":"channels/csatornaidide/publish/fields/field3/writekeyide","qos":"","retain":"","broker":"1ffe407d.7fa008","x":668,"y":63,"wires":[]},{"id":"a6c89606.d4dad8","type":"delay","z":"98fdf049.93d28","name":"","pauseType":"delay","timeout":"100","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":594.5,"y":141,"wires":[["5fff7e7b.6d0b4","dfbfd217.2a42a"]]},{"id":"18b36a.7f9e4497","type":"function","z":"98fdf049.93d28","name":"homerseklet kinyerese","func":"var home= {\"payload\":msg.payload.AM2301.Temperature.toString().slice(0,10)};\nreturn home","outputs":1,"noerr":0,"x":201,"y":291,"wires":[["a165e3e2.88a6b"]]},{"id":"53bd5c09.14a054","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"127.0.0.1","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},
{"id":"1ffe407d.7fa008","type":"mqtt-broker","z":"","name":"thingspeak okosház mqtt","broker":"mqtt.thingspeak.com","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"200","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
Posted in NodeRed, RaspberryPi, Uncategorized, Web | Tagged , , , , , , | Leave a comment

SonOff TH szenzor adatok küldése.

Van egy SonOff Th-m.Errre kötöttem egy AM2301 szenzort.
A szenzor álltal mért adatokat MQTT-n keresztül küldi az egység.
A topikba érkezett adatokat továbbítom ThingSpeakre.
A program pythonban készül. Ehez telepíteni kell a paho-mqtt-t.

sudo pip install paho-mqtt

import paho.mqtt.client as mqttClient
import time
import urllib2

def on_connect(client, userdata, flags, rc):

  if rc == 0:    global Connected #Use global variable
    Connected = True        #Signal connection 

  else:

    print("Connection failed")


def on_message(client, userdata, message):

  homerseklet = str(message.payload.decode("utf-8")[55:59]) #homerseklet
  paratartalom = str(message.payload.decode("utf-8")[72:76])	#para

  mywritekey = "KULCSOTIDEE!!!!!!!!"
  baseURL = 'https://api.thingspeak.com/update?api_key=%s' % mywritekey
  urllib2.urlopen(baseURL + "&field3=%s&field4=%s" % (paratartalom,homerseklet))


  if message.retain==1:
    print("This is a retained message")


Connected = False  #global variable for the state of the connection

broker_address=	"127.0.0.1" #Broker address
port = 1883             #Broker port
user = ""          #Connection username
password = ""      #Connection password

client = mqttClient.Client("sonoffmqtttothingspeak")        #create new instance
client.username_pw_set(user, password=password)  #set username and password
client.on_connect= on_connect           #attach function to callback
client.on_message= on_message           #attach function to callback

client.connect(broker_address, port=port)     #connect to broker

client.loop_start()    #start the loop

while Connected != True:  #Wait for connection
  time.sleep(0.1)

client.subscribe("tele/furdoszobaventi/SENSOR")

try:
  while True:
    time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:
  print "exiting"
  client.disconnect()
  client.loop_stop()

Linkek:
http://www.steves-internet-guide.com/into-mqtt-python-client/
https://techtutorialsx.com/2017/04/23/python-subscribing-to-mqtt-topic/
http://pythonkodjunk.blogspot.com/2010/12/stringek-azaz-szovegkezeles-1-resz.html

Posted in OpenHab2, RaspberryPi, Uncategorized, Web | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Orange Pi Zero Wifi kikapcsolása

nano /etc/modules

Majd a xradio_wlan sorokat ki kell kommentezni.

Posted in Orange Pi | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

DHT22 szenzor által mért adatok továbbítása Thingspeakre.

Az olvasást és a továbbítást egy Raspberry Pi B-vel végzem. A program futását crontab-ban időzítem.

import sys
import subprocess
import re
import os
import time
import urllib2
import urllib
import datetime
import Adafruit_DHT


humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(22, 4)
mywritekey = "KULCSOTIDE!!!!"
baseURL = 'https://api.thingspeak.com/update?api_key=%s' % mywritekey

if humidity<101:
    homerseklet_kettizedes = "{:.2f}".format(temperature)
    paratartalom_kettizedes = "{:.2f}".format(humidity)

    urllib2.urlopen(baseURL + "&field1=%s&field2=%s" % (paratartalom_kettizedes,homerseklet_kettizedes))
else:
    print "hiba"https://www.hackster.io/adamgarbo/raspberry-pi-2-iot-thingspeak-dht22-sensor-b208f4 alapján. A programban egy DHT22 szenzor adatait olvasom ki. Az érzékelő adatlába a 4-es pinre van dugva.

Posted in RaspberryPi | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Orange Pi Zero

Információk a lapról a gyártó hivatalos oldalán. http://www.orangepi.org/orangepizero/

A lapon található egy micro usb csatlakozó. Ez az OTG csatlakozó, ezen keresztül kapja a tápfeszültséget is. Az operációs rendszernek az ArmBiant választottam.

https://www.armbian.com/orange-pi-zero/

A letöltött képfájlt Win32Disk Imager nevű programmal írtam fel egy SD kártyára. Egy tetszőleges micro usb kábellel csatlakoztatva a számítógépünköz rögtön felismeri a lapkát.

ELMO GMAS lesz a mi eszközünk.

Continue reading

Posted in Orange Pi | Tagged , , , , , | Leave a comment

SPS PRO 600 VA LED szünetmentes tápegység bekötése OpenMediaVault rendszerünkbe

Beszereztem a játszós gépemhez egy UPS-t. A címben említettre esett a választásom, főleg az ára miatt.https://www.aqua.hu/sps-pro-600-va-led-szunetmentes-tapegyseg-456414.html

Az OMV-hez készült egy UPS plugin. A telepítésben a google segít. 🙂 A telepítés után a bővítmények fül alatt megjelenik egy UPS menüpont. Azon a menün belül ezt a néhány sort kell beilleszteni.

[frys]
driver = blazer_usb
port=auto

Hogy honnan szedtem ezeket ? USB kábelen csatlakoztattam a géphez majd SSH-n kiadtam az lsusb parancsot. Visza adott egy olyan sort hogy

Bus 005 Device 002: ID 0001:0000 Fry's Electronics

Ez alapján kezdetm el keresni a megoldást.

UPS

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

POE adapter Ebayről

A Power over Ethernet, rövidítve PoE, egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a készülékek számára, hogy a működésükhöz szükséges áramot az Ethernet adathálózaton keresztül kapják.

A PoE technológiát kezdetben a gyártók saját implementációban (egységesség nélkül) kezdték el forgalmazni, majd később az IEEE 802.3af alatt szabványosították. A specifikáció max. 48 V feszültséghez 350 mA áramot enged meg.

Itthon sem drága ez a panel. Én Ebayről rendeltem 2 darabot körülbelül 600 forintért.

Így néz ki. Ebből van nekem kettő.

DC feliratnál található csatlakozónál lehet a tápfeszültséget kivenni vagy betáplálni. A LAN felirat alatt található RJ-45-üs csatlakozóból a “hálózatot” lehet leakasztani. Itt már nincs tápfeszültség a kábelen. A POE feliratnál is RJ-45 csatlakozó van. A POE csatlakozónál a tápfeszültség a kábelen van. Ne keverjük össze a LAN és a POE kábeleket !!

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

OrangePi + DHT22 + MQTT + OpenHab2

Korábban írtam egy bejegyzést arról hogy hogyan lehet egy DHT22 hő és páratartalom érzékelőt adatait kiolvasni Orange Pi segítségével. Az a program C-ben íródott. Ebben a leírásban viszont python programot fogok használni.

Szerencsére találtam egy példa programot, így nem a nulláról kell kezdeni.A drótozás ugyanaz mint a korábbi leírásban.Figyelem! A korábbi OpenHab2 leírásokban a relét is ugyan oda kötöttem mint most a DHT22 jel lábát!!

Continue reading

Posted in OpenHab2, Orange Pi | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Átfolyásmérő + Arduino Nano

Az átfolyásmérőm típusa  FS300A.

Átfolyásmérő

Arduino NanoÁtfolyásmérő
GNDFekete vezeték
5VPiros vezeték
D2Sárgavezeték

A program annyit csinál hogy kiírja az átfolyt folyadék mennyiségét.A sorosport sebessége 38400 Bpm. A calibrationFactor változó azt adja meg hogy mennyi impulzust ad egy liter átfolyása esetén.

Continue reading

Posted in Arduino | Tagged , , , , | Leave a comment